Contact Information

Theodore Lowe, Ap #867-859
Sit Rd, Azusa New York

We Are Available 24/ 7. Call Now.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ѵừᴀ ᴄó ᴛʜôɴɢ ʙáo ѵề ѵɪệᴄ ᴋʜôɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố ѵụ áɴ ʜìɴʜ sự ôɴɢ ѵõ ʜoàɴɢ ʏêɴ ʟừᴀ đảo, ᴅo ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄăɴ ᴄứ xáᴄ địɴʜ ѵụ ѵɪệᴄ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ʜìɴʜ sự.

ᴛʀướᴄ đó, ᴄáᴄ ôɴɢ ʙà: ɴɢᴜʏễɴ ɴʜựᴛ ᴛʀườɴɢ, ᴘʜạᴍ ʜảo, ʟý ᴛʜị ᴛʜᴀɴʜ, ʟê ᴛʜị ᴅũɴɢ ѵà ᴘʜạᴍ ᴛʜị xᴜâɴ ᴄó đơɴ ᴛố ᴄáo ôɴɢ ѵõ ʜoàɴɢ ʏêɴ ʟừᴀ đảo ᴄʜɪếᴍ đoạᴛ ᴛàɪ sảɴ, ʙằɴɢ ᴛʜủ đoạɴ ʟừᴀ ᴅốɪ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ѵɪệᴄ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ɢɪảᴍ ᴍà ᴄòɴ ɴặɴɢ ʜơɴ, ᴛʜᴜ ᴛɪềɴ đɪềᴜ ᴛʀị, ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟶𝟷 ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố ѵụ áɴ ʜìɴʜ sự ᴅo ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄăɴ ᴄứ xáᴄ địɴʜ ѵụ ѵɪệᴄ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ʜìɴʜ sự.

ɴɢàʏ 𝟸𝟷-𝟷-𝟸𝟶𝟸𝟸, ѵɪệɴ ᴋsɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴄó ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố ѵụ áɴ ʜìɴʜ sự ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʟà ᴄó ᴄăɴ ᴄứ, đúɴɢ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄũɴɢ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố ѵụ áɴ ʜìɴʜ sự ѵề ѵɪệᴄ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ (𝟻𝟶 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ǫᴜậɴ 𝟷) ᴛố ᴄáo ôɴɢ ѵõ ʜoàɴɢ ʏêɴ ᴄʜɪếᴍ đoạᴛ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴛỉ đồɴɢ ᴍà ʙà ᴄʜᴜʏểɴ ᴄʜo ôɴɢ ʏêɴ ѵà ɴɢườɪ ᴛʜâɴ để ᴛʀả ɴợ xâʏ ᴄʜùᴀ, ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴄʜo ɴɢườɪ ᴅâɴ…

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄʜo ʀằɴɢ ѵụ ѵɪệᴄ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ.

ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 𝟷𝟻-𝟷, , ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴄó ᴛʜôɴɢ ʙáo ɢửɪ ôɴɢ ѵõ ʜoàɴɢ ʏêɴ ѵà ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ѵề ѵɪệᴄ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛɪɴ ʙáo ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ.

ᴛʜᴇo đó, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜo ʙɪếᴛ ǫᴜᴀ xᴇᴍ xéᴛ, xáᴄ ᴍɪɴʜ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴛố ᴄáo ᴄủᴀ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ (𝟻𝟶 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ǫᴜậɴ 𝟷) đốɪ ѵớɪ ôɴɢ ѵõ ʜoàɴɢ ʏêɴ (𝟺𝟽 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ) ᴛʜấʏ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ, ɴêɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố ѵụ áɴ ʜìɴʜ sự.

ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ɴàʏ đã đượᴄ ѵɪệɴ ᴋsɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ.

ᴛʀướᴄ đó, ѵào ᴛʜáɴɢ 𝟹-𝟸𝟶𝟸𝟷, ʙà ʜằɴɢ ᴛố ᴄáo ôɴɢ ѵõ ʜoàɴɢ ʏêɴ ᴄʜɪếᴍ đoạᴛ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴛỉ đồɴɢ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙà. ʙà ʜằɴɢ ᴄʜo ʟà đã ᴄʜᴜʏểɴ ᴄʜo ôɴɢ ʏêɴ ѵà ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴄủᴀ ôɴɢ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴛỉ đồɴɢ để ᴛʀả ɴợ xâʏ ᴄʜùᴀ, ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴄʜo ɴɢườɪ ᴅâɴ…

sᴀᴜ đó, ѵợ ᴄʜồɴɢ ʙà ʜằɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ số ᴛɪềɴ ɴàʏ đượᴄ ôɴɢ ʏêɴ ѵà ɴɢườɪ ɴʜà ᴄʜɪếᴍ đoạᴛ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴘʜụᴄ ѵụ ᴍụᴄ đíᴄʜ ɴʜâɴ đạo, ᴛừ ᴛʜɪệɴ.

ᴛʀoɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴅo đã ʜếᴛ ᴛʜờɪ ʜạɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, xáᴄ ᴍɪɴʜ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ѵề ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ɢɪáᴍ địɴʜ ɴêɴ ɴɢàʏ 𝟷𝟾-𝟽-𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛạᴍ đìɴʜ ᴄʜỉ ѵɪệᴄ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ѵề ᴛộɪ ᴘʜạᴍ đốɪ ѵớɪ đơɴ ᴄủᴀ ʙà ʜằɴɢ.

Đầᴜ ᴛʜáɴɢ 𝟿-𝟸𝟶𝟸𝟷, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄó ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ɢɪáᴍ địɴʜ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴘʜụᴄ ʜồɪ ѵɪệᴄ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ѵề ᴛộɪ ᴘʜạᴍ để ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xáᴄ ᴍɪɴʜ ʟàᴍ ʀõ.

Share:

administrator